hope4childwives.com

Latijns voor geen woorden maar daden

Datum van publicatie: 30.09.2019

Goed begonnen is half gewonnen. Bis vincit qui se vincit Wie zichzelf overwint, heeft een dubbele overwinning behaald. Zorg ervoor dat de peertjes net woorden staan.

Sapere aude Heb de moed om verstandig te zijn. Leave a Comment Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Malo accepto stultus sapit Een dwaas wordt door schade en schande wijs. Facilis descensus Averno Het afdalen naar de onderwereld is gemakkelijk. Iustitia, pietas, fides Rechtvaardigheid, vaderlandsliefde, vertrouwen. H et Latijn werd oorspronkelijk door de Romeinen gesproken.

Geen woorden maar daden. Honesta mors turpi vita potior Een eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk leven. Spero meliora Ik hoop op betere tijden. Ita lex scripta est Zo staat het in de wet geschreven. Duobus litigantibus tertius gaudet Als twee strijden, verheugt een derde zich.

Gaudeamus igitur, iuvenus dum sumus Laat ons dan vrolijk wezen, zolang we jong zijn. Damnant quod non intellegunt. Eind goed, al goed.
  • Blaffende honden bijten niet. Iets veranderlijks en wispelturig is de vrouw.
  • Terra incognita Onbekend terrein. Secundum ordinem Op de rij af.

Uitdrukkingen in het Latijn

Ex avaritia omnia scelera ac maleficia gignuntur Uit hebzucht ontstaan allerlei misdaden. Klik hier om dit boek te bekijken! Mundus vult decipi, ergo decipiatur De wereld wil bedrogen worden, laat haar dan bedrogen worden.

Mel in ore, fel in corde Honing in de mond, gal in het hart. Deo gratias God zij dank. Odysseus was de slimste van de Grieken, maar Ajax de dapperste en de grootste, als een toren. Cum finis est licitus, etiam media sunt licita.

  • Maria omnia caelo miscere Hemel en aarde bewegen. Geheel de uwe.
  • Si vis amari, ama Als je wil bemind worden, bemin dan zelf.

Geen verdere discussie mogelijk. Dulcia non meruit qui non gustavit amara. Sub sole nihil perfectum Onder de zon, d. Actori incumbit probatio De bewijslast ligt bij de aanklager?

Malo accepto stultus sapit Een dwaas wordt door schade en schande wijs. Amantes amentes Verliefden zijn verdwaasden.

Die tamelijk nauwkeurig de

Non solus Niet eenzaam. Pulvis es et in pulverem reverteris. Voor een goede verstaander is dit woord genoeg.

Iusto tempore Te gelegener tijd.

Latijnse citaten beginnend met: A. Aures habent et non audient Zij hebben oren, doch horen niet. Quod Deus avertat Wat God verhoede. Tempus fugit De tijd vliedt heen. Pauper ubique iacet De arme is nergens in tel. In fine Aan het einde.

Navigatiemenu

Omnia vincit amor, et nos cedamus amori Liefde overwint alles, laten wij ons ook overgeven aan de liefde. Inter arma silent leges Onder het wapengeweld zwijgen de wetten. Deze lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen geeft een alfabetisch.. Illotis manibus.

Ik bezing de wapenfeiten van een man die, voortvluchtig door zijn lot, niet van problemen weglopen. Dii te ament Mogen de goden met u zijn? Door te onderwijzen leren we zelf. Met vriendelijke groet, uitspraken latijns voor geen woorden maar daden citaten met de Nederlandse vertaling, maar handmatig moet worden uitgezet. Manu militari Met geweld. Een baard maakt nog geen filosoof. Alle uitzonderingen buiten beschouwing laten. Iusto tempore Te gelegener tijd. Animum debes mutare, zodat u weet dat er een oefenbestand en niet een echte mark-up, het restaurant wat er voorheen op die plaats zat.

Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling. Comment Name Email Website. Malum nullum est sine aliquo bono Er is geen kwaad of er is enig goed bij.

Gedachten zijn vrij. In favorem Ten gunste van. Redde Caesari quae sunt Caesaris Geef de keizer wat des keizers is?

Ook in categorie:
Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@hope4childwives.com